Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Zbigniew Łęcki

ur. w 1958 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Marek Zbigniew Łęcki przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, tj. w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział Produkcji w Łodzi, gdzie pełnił funkcję delegata Sekcji Technicznej w Komisji Zakładowej. 15.12.1981 r. został internowany za rozpowszechnianie w czasie obowiązywania stanu wojennego ulotek sygnowanych przez Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej oraz osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie – od 6.01.1982 r. – w OO w Łowiczu, gdzie przebywał do 23.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej