Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Antoni Sadowski

ur. w 1943 roku w m. Głowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
 Adam Sadowski współtworzył struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Wiejska” na terenie gminy Stryków, w maju 1981 r. wszedł w skład Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Strykowie. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy pod zarzutem zamiaru podjęcia działań godzących w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL. Od 7 stycznia do 4 marca 1982 r. przebywał w OO w Łowiczu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN