Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bensch Adam

Adam Tomasz Bensch

ur. w 1951 roku w m. Osie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Adam Bensch po wprowadzeniu stanu wojennego był aktywnym działaczem podziemnych struktur toruńskiej „Solidarności”, które współtworzył m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1982 r. zajmował się redagowaniem podziemnego pisma „Obecność”.  Prace redakcyjne, koncepcyjne oraz  formy dystrybucji pisma w przeważającej mierze odbywały się w jego miejscu zamieszkania.
Brał również udział w kolportażu innych nielegalnych pism takich jak: „Pogłos”, „Toruński Informator Solidarności” i „Elana” na terenie Torunia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003