Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ganicz Andrzej
Andrzej Ganicz
ur. w 1945 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Andrzej Ganicz od jesieni 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, m.in. uczestnicząc w zabezpieczeniu przed konfiskatą samochodu będącego własnością Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W latach 1982–1989 organizował tzw. piątki złożone z działaczy podziemnej „Solidarności”, zajmujące się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw. Zwoływał konspiracyjne spotkania członków rzemieślniczej „Solidarności”, wspierał rodziny osób internowanych, prowadził działalność wydawniczą, od marca do sierpnia 1982 r. kolportował czasopismo „Jesteśmy”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków