Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielawski Janusz

Janusz Zbigniew Bielawski

ur. w 1958 roku w m. Ścinawka Średnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Janusz Bielawski, pracownik Polskich Kolei Państwowych na Węźle Kolejowym Świdnica oraz działacz tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wałbrzychu. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 10 stycznia 1983 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 40 pułku artylerii w Jarosławiu. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołanie do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.