Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turczynowicz Andrzej

Andrzej Turczynowicz

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Andrzej Turczynowicz w marcu 1968 r. uczestniczył w demonstracji na Rynku w Krakowie. W tym okresie był związany z krakowskim środowiskiem hipisowskim. W październiku 1969 r. nie zgłosił się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za co został zatrzymany, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z dnia 26.03.1970 r. skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po odwołaniu podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Izba Wojskowa Sądu Najwyższego dnia 14.05.1970 r. podwyższyła wspomniany wyrok na dwa lata i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony 15.03.1972 r. W drugiej połowie lat 70. współpracował z Wieńczysławem Nowackim w ramach projektu utworzenia w Bieszczadach ośrodka odwykowego dla narkomanów.
W trakcie strajków chłopskich w Urzędzie Gminy w Ustrzykach Dolnych na przełomie lat 1980/1981 kolportował ulotki i materiały strajkowe na terenie Polski południowo-wschodniej. Ponadto w ramach działalności opozycyjnej w latach 1985-1989 współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników jako kolporter materiałów bezdebitowych, które przewoził między innymi na Ukrainę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej