Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubik Andrzej

Andrzej Kubik

ur. w 1943 roku w m. Gnojnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Andrzej Kubik pracował jako referent ds. wynalazczości w Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” w Sędziszowie Małopolskim. Był jednym z inspiratorów działalności i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył dokumentację związkową ukrywając ją w ulu obok swojego domu. W trzecią rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” był współwykonawcą repliki gdańskich „Trzech Krzyży” ustawionej na placu przed kościołem w Sędziszowie Młp. Działał w siatce kolportażowej podziemnych wydawnictw na terenie Sędziszowa Młp. kolportującej prasę podziemną przywożoną z Warszawy i Rzeszowa. W ramach współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą  NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie Andrzej Kubik dostarczał płótno do sitodruku do wydawania prasy podziemnej. Był propagatorem organizowanych przez opozycję w 1985 r. w ramach tzw. „Bractw Trzeźwości” marszów trzeźwościowych. Jego postawa wywołała zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa, m.in. w 1982, 1983 oraz 1985 r. zostały z nim przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze. We wrześniu 1988 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” w Sędziszowie Młp. W związku z tym z inspiracji SB dyrekcja zakładu przeprowadziła z Andrzejem Kubikiem rozmowę informując, że podjęcie nielegalnej działalności będzie skutkować powiadomieniem prokuratury i postępowaniem dyscyplinarnym lub zwolnieniem z pracy. W lutym 1989 r. wszedł w skład RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W kwietniu 1989 r. Andrzej Kubik został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” w Sędziszowie Młp.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,