Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pusz Ryszard

Ryszard Bogdan Pusz

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
W 1978 r. był pracownikiem Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowego „Budimor” w Gdańsku. Następnie w latach 1978-1979 pracował w Zakładach Farmaceutycznych Polfa w Grodzisku Mazowieckim. Od 1979 do 1982 r. był ajentem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Gdańsku. Od 1976 pozostawał w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, w tym m.in. z Bogdanem Borusewiczem. Organizował, wśród pracowników Hali Targowej w Gdyni pomoc materialną dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa. Od 1979 r. współpracował z wydawnictwem Alternatywy, naprawiając tam maszyny drukarskie. Rozwoził do punktów kolportażowych ulotki wzywające do obrony Anny Walentynowicz. Był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i odpowiadał za kontakty z dziennikarzami zagranicznymi. Do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” należał od września 1980 r. W 1981 r. został przewodniczącym Komitetu Zakładowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego. Drukował wydawnictwa strajkowe, a po 13 grudnia 1981 r. ulotki, w tym: „Odezwy do żołnierzy i milicjantów”, odezwy do członków „Solidarności”. Był także, od 15 grudnia 1981 r., współredaktorem podziemnego Niezależnego Serwisu Informacyjnego „Solidarność”. Współorganizował strajk w Zakładzie Gospodarki Magazynowej WPHW. Następnie pozostawał w ukryciu. Został aresztowany 12 stycznia 1982 r. i przetrzymywany Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 17 maja 1982 r. skazał go na rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po rewizji wyroku w lipcu 1982 r. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Został warunkowo zwolniony 1 grudnia 1982 r. Od 1983 r. angażował się działania na rzecz podziemnej poligrafii m.in. pozyskiwanie i naprawę sprzętu poligraficznego, zapewnienie dostaw papieru. Był także współorganizatorem zebrań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej