Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lachowska Anna

Anna Bogda Lachowska

ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
W okresie od 1981 r. do 1989 r. aktywnie działała w Grupach Specjalnych RKW, później w Grupach Oporu „Solidarni”. Była łączniczką i kurierem Zarządu Regionu „Solidarności” RKW, zakładowych struktur „Solidarności” oraz szefów poszczególnych grup. W latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulicznych w charakterze łączniczki - obserwatorki. Przenosiła meldunki i rozkazy pomiędzy poszczególnymi grupami a dowództwem akcji. Brała czynny udział w akcjach specjalnych, w tym m.in. ochrony spotkań członków RKW i innych struktur opozycji (Wola, VIS, MRKS), wmurowywania płyt okolicznościowych, wstawiania Krzyża w Dolince Katyńskiej, nadawania okolicznościowych audycji. Pisała oraz redagowała teksty ulotek i odezw, robiła korekty tekstów obcych i przepisywała je na matryce, uczestniczyła w naradach przygotowawczych przed akcjami miejskimi. Przygotowywała i osobiście dostarczała matryce dla drukarni OW „Rytm”. Udzielała schronienia osobom poszukiwanym i kurierom spoza Warszawy oraz udostępniała mieszkanie na spotkania dowódców grup przed akcjami. Prowadziła kolportaż niezależnych, podziemnych wydawnictw na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków