Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dadak Kazimierz

Kazimierz Stanisław Dadak

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W 1977 r. został przesłuchany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z kolportażem ulotek zawiadamiających o śmierci Stanisława Pyjasa. Aktywnie uczestniczył w „Czarnych Juwenaliach” w maju 1977 r.
Przed sierpniem 1980 r. współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej i książek drugiego obiegu, a także zbierał pieniądze na pomoc dla Komitetu Obrony Robotników. Był autorem licznych artykułów opublikowanych na łamach „Gońca Małopolskiego”, czasopisma wydawanego w latach 1980-1981 przez MKZ NSZZ „Solidarność” Małopolska, a następnie przez Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, którego był etatowym pracownikiem. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał w organizowaniu strajków w zakładach „Armatura” i „Szadkowskiego”. 
Z uwagi na prowadzoną działalnością niepodległościową był uznawany za jedną z osób stanowiących „szczególne zagrożenie dla ustroju PRL”, wobec których w przypadku wprowadzenia stanu wojennego rozważano izolację. Jego nazwisko zostało umieszczone na wykazie osób przewidzianych do internowania. Ponadto w ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów