Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cofta Tomasz

Tomasz Piotr Cofta

ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Pan Tomasz Piotr Cofta był pracownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania, członkiem NZS, jak również współorganizatorem Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, w imieniu którego wygłosił w dniu 11 listopada 1981 r. referat krytyczny wobec PRL.
Tomasz Piotr Cofta Będąc aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego był w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa jako osoba przeznaczona do internowania, a następnie został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN