Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Robert

Robert Jerzy Kwiatkowski

ur. w 1961 roku w m. Żyrardów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Od 1980 r. współpracował z opozycją antykomunistyczną. W 1981 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Współpracował z podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, drukował i kolportował ulotki i czasopisma bezdebitowe. W stanie wojennym współtworzył na UW Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „Bratniak”- organizację formalnie jawną, skupiającą osoby o nastawieniu antykomunistycznym, zaangażowane w różne formy działalności opozycyjnej. Drukował ulotki dla Grup Oporu „Solidarni” i wydawnictwa Oficyny Wydawniczej „Pokolenie”. Był wieloletnim działaczem samorządu studenckiego na UW, i jego przewodniczącym w połowie lat 80. W 1987 r. współorganizował w Warszawie happeningi uliczne o tematyce antykomunistycznej. Działalność opozycyjną prowadził do końca lat 80.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Pleskot, R. Spałek, „Pokolenie 82-90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach”, Warszawa 2011
    • A. Anusz, Ł. Perzyna, Rozmowa z Robertem Kwiatkowskim opozycjonistą, przewodniczącym Samorządu Studenckiego UW w latach 80 [w:] „Opinia. Kwartalnik Ośrodka Myśli Niepodległościowej”, Nr 26 z 2019 r.