Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szarszewski Edmund

Edmund Józef Szarszewski

ur. w 1946 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Edmund Szarszewski od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Towimor" w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową poprzez kolportaż wydawnictw niezależnych takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Tygodnik Mazowsze” w miejscu pracy i na terenie Torunia. 
Za powyższą działalność został zatrzymany w dniu 8 marca 1984 r. i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 10 marca 1984 r. tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Postanowieniem z dnia 25 lipca 1984 r. prowadzone przeciwko Edmundowi Szarszewskiemu postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003