Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bednarczyk Jan

Jan Kazimierz Bednarczyk

ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Jan Kazimierz Bednarczyk był aktywnym działaczem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Kozienice i redaktorem związkowego biuletynu w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Był podejrzewany o organizowanie wrogich akcji w postaci malowania napisów i kolportowania ulotek i czasopism  w elektrowni i na terenie Kozienic. W maju 1982 r.,  po internowaniu grupy pracowników elektrowni, wszedł w skład Zakładowego Komitetu Oporu „Solidarność”, który zamierzał podjąć działalność odwetową. W związku z tym w dniu 24.05.1982 r. został zatrzymany i przesłuchany, a w dniu 26.05.1982 r. decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w: Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie oraz w Uhercach. Został zwolniony z internowania w dniu 09.10.1982 r. Pan Jan Kazimierz Bednarczyk był pozbawiony wolności w okresie od 24.05.1982 r. do 09.10.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej