Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnecki Mieczysław

Mieczysław Czarnecki

ur. w 1955 roku w m. Imielno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Mieczysław Czarnecki w latach 1980-1989 aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. We wrześniu 1980 r. współtworzył Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Dąbrowskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. kontynuował działalność związkową w tajnych strukturach „Solidarności”, które dzięki jego staraniom udało się powołać w Dąbrowskich Zakładach. Od 1983 r. w związku ze zmianą miejsca pracy, włączył się w organizowanie tajnych struktur związkowych w Hucie im. „Cedlera” w Sosnowcu. W latach 1984-1989 współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Delegaturą NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, którą powołano przy kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. 
W latach 1982-1989 udzielał się w dynamicznie działającym Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu. Poprzez Duszpasterstwo organizowano spotkania działaczy podziemia opozycyjnego oraz tzw. msze za Ojczyznę. Ponadto przygotowywano do kolportażu niezależne wydawnictwa tj. „Cios”, „Zrąb”, „Zagłębie”, „Kilof” oraz „Wytrwamy i Zwyciężymy”, które następnie trafiały do zakładów pracy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 
W 1988 r. stanął na czele Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie im.  „Cedlera” w Sosnowcu. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. zaangażował w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sosnowcu, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków