Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Łanoszka

ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Rybniku. W sierpniu 1980 r. współorganizował komitet strajkowy w zakładzie pracy, następnie aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „ROW” w Rybniku, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Rybniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej i związkowej, m.in. brał udział w organizacji nielegalnych struktur „Solidarności” na terenie Rybnika. W związku z tą działalnością został internowany 18 czerwca 1982 r. Został osadzony w areszcie KWMO w Katowicach, a następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Uzyskał czasowe zwolnienie 14 lipca 1982 r. Od tego dnia aż do Decyzji o uchyleniu z internowania z dnia 30 września 1982 r. był na przepustce. Zwolnienie z miejsca internowania po miesiącu od dnia zatrzymania miało „zdezorientować środowisko i podważyć autorytet” ww. w kręgach działaczy rybnickiej „Solidarności”. W latach 1982-1984 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN