Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Pogłódek-Żarów

ur. w 1929 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Od lat 70-tych XX wieku prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości m.in. zajmowała się rozpowszechnianiem na terenie Starachowic ulotek i wydawnictw m.in. „Gospodarz”, „Zapis”, „Postęp”, „Placówka”, które przywoziła z Warszawy. Od 1980 r. działała w strukturach NSZZ „Solidarność”. Z inicjatywy Pani Teresy Pogłódek-Żarów powstała Tymczasowa Komisja NSZZ „Solidarność” w ZOZ w Starachowicach, w której została wiceprzewodniczącą, a następnie członkiem Zarządu KZ. Współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności „Solidarność”.   
Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną tj. drukowała biuletyn „KOS” i „CDN”, kolportowała ulotki, nielegalne wydawnictwa i prasę, malowała transparenty, zajmowała się szyciem i pieczętowaniem opasek AK, współorganizowała pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych. Należała do grupy osób z inicjatywy których zorganizowano Uniwersytet Latający dla rolników województwa kieleckiego oraz niezależne wykłady i prelekcje dla rolników indywidualnych w województwie. Współorganizowała Msze Św. za Ojczyznę oraz Duszpasterstwo Świata Pracy przy parafii św. Trójcy w Starachowicach, jak również spotkania żołnierzy AK z oddziałów „Ponurego” i „Nurta” na Wykusie. Utrzymywała kontakty z opozycją starachowicką, kielecką i wrocławską. 
W domu Pani Teresy Pogłódek-Żarów odbywały się spotkania działaczy zawieszonego związku „Solidarność”. Od 1984 do 1986 r. wspólnie z Krzysztofem Muzyką prowadziła tajną drukarnię w Starachowicach Ze względu na prowadzoną działalność była kilkukrotnie przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa, a jej w domu miały miejsce liczne rewizje.  W 1984 r. przebywała w Warszawie, gdzie uczestniczyła w manifestacjach o charakterze antypaństwowym. Z inicjatywy Pani Teresy Pogłódek-Żarów po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki środowisko opozycji starachowickiej ufundowało tablicę pamiątkową, którą następnie przewieziono do kościoła Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej