Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czarnota Adam
Adam Czarnota
ur. w 1961 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Adam Czarnota od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie. Od 1982 r. jako działacz podziemia solidarnościowego, kolportował nielegalne wydawnictwa, w tym m. in. dwutygodnik „CDN”, najdłużej wychodzące pismo podziemne w Częstochowie. 
Uczestniczył w demonstracji w dniu 11 XI 1982 r., po której został zatrzymany i pobity. 
Od 1986 r. zajmował się drukowaniem biuletynu „Wytrwamy”, wydawanego przez Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność’ w Częstochowie, do której należał w latach 1986-1989. Była to podziemna struktura regionalna utworzona w marcu 1985 r. 
Ponadto Pan Adam Czarnota zorganizował Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie. 
W 1989 r. doprowadził do reaktywacji struktur NSZZ „Solidarność’ w ww. placówce oraz założył Tymczasową Komisję Oświaty NSZZ „Solidarność”. 	

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności