Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Zbigniew Nowak

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
W 1981 r. był zatrudniony na stanowisku ślusarza w Hucie im. Lenina w Krakowie Nowej Hucie, jednocześnie był szeregowym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w tym zakładzie. W dniu 16 grudnia 1981 r. został zatrzymany i internowany w Zakładzie Karnym w Wiśniczu Nowym. Jego internowanie było wynikiem pomyłki i zbieżności danych osobowych z aktywnym działaczem nowohuckiej „Solidarności". Po wyjaśnieniu został zwolniony w dniu 22 grudnia 1981 r. W 1982 r. nawiązał współpracę z założoną w Nowej Hucie organizacją Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, pomagał w druku i organizacji sieci kolportażu wydawanych przez Porozumienie pism. W 1986 r. został członkiem Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN