Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Helena Kossowska

ur. w 1942 roku w m. Słone
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pani Helena Kossowska w 1981 r. była wiceprzewodniczącą Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Energetycznych w Legnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych druków i ulotek oraz uczestniczyła w spotkaniach członków podziemnej „Solidarności”. W związku z prowadzoną działalnością 30 sierpnia 1982 r. została aresztowana. Przebywała w aresztach śledczych w Legnicy i we Wrocławiu. 15 października 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności i osadzona w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 28 marca 1983 r. decyzją Rady Państwa Pani Helena Kossowska została ułaskawiona.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej