Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bierzyński Andrzej

Andrzej Jerzy Bierzyński

ur. w 1938 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Od marca 1968 r. do marca 1969 r. wraz z innymi osobami na terenie Warszawy rozpowszechniał, a także opracowywał i sporządzał, a następnie kolportował teksty, ulotki i opracowania dotyczące postulatów protestujących studentów oraz informacji o działaniach władz wobec uczestników Marca’68. 
W związku z tą działalnością 1 marca 1969 r. dokonano przeszukania jego mieszkania w Warszawie, w wyniku którego odnaleziono sprzęt fotograficzny oraz negatywy i odbitki drugoobiegowych książek i opracowań, tego samego dnia został zatrzymany. W dniu 3 marca 1969 r. przedstawiono mu zarzuty karne i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Został osadzony w Więzieniu nr 1 przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. 
Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało ostatecznie umorzone postanowieniem Sądu Powiatowego dla m.st. Warszawy z 10 marca 1970 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii. Tego samego dnia Sąd wydał również zarządzenie zwolnienia Pana Andrzeja Jerzego Bierzyńskiego z więzienia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej