Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cymanowski Szczepan

Szczepan Cymanowski

ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Szczepan Cymanowski elektromonter, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu Gdańsk. 
Zatrzymany przez organa bezpieczeństwa państwa 9 października 1982 r. za to, iż nie odstąpił od działalności związkowej zawieszonej dekretem z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym i przewoził około 1.000 sztuk oświadczenia podpisanego przez Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które nawoływało do przeciwstawienia się przepisom ustawy o związkach zawodowych uchwalonej przez sejm PRL w dniu 9 października 1982 roku. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 11 października 1982 roku został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 168/82. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego na karę 1 roku pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd uchylił tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec w/w postanowieniem prokuratury z 11.10.1982 r. Zwolniony z aresztu dnia 17 listopada 1982 roku.                                                                                             
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN