Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edyta Brygida Wutkowska

ur. w 1941 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Edyta Wutkowska, pracownica PKS w Tczewie, prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1984.
Była członkiem NSZZ "Solidarność".
W sierpniu 1980 r. była wiceprzewodniczącą Komitetu Strajkowego w PKS Tczew. Następnie była współzałożycielką i działaczką NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności opozycyjnej i została kolporterką nielegalnej „Gazety Tczewskiej”, w związku z czym była trzykrotnie zatrzymywana przez SB w okresie od stycznia 1982 r. do czerwca 1984 r. W jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję i została ukarana grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Szykanowano ją również w miejscu pracy, m. in. przenosząc na niższe stanowisko służbowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej