Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Aniela Sakwa
ur. w 1953 roku w m. Ciechanowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Pani Aniela Sakwa w latach 1982–1989, wraz z mężem Stanisławem, była działaczką ponadzakładowych podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” tj. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy ZG „Rudna”, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Województwa Legnickiego oraz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Ponadto w latach 1982–1989 była członkiem Solidarności Walczącej. W podziemnych strukturach „S” była łączniczką oraz zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej