Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Komoński

ur. w 1938 roku w m. Zamoście
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Henryk Komoński od jesieni 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego koła rolniczej „Solidarności” w Zamoście, od 1981 r. współpracował z NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. Po 13.12.1981 r. zaangażował się w działalność wydawniczą, drukował we własnym mieszkaniu (stanowiącym również punkt kolportażu Bełchatowskiej Oficyny Wydawniczej) publikacje bezdebitowe, m.in. „Bełchatowski Informator Solidarności” oraz kolportował wydawnictwa podziemne, w tym pisma „Solidarność Wojenna” i „Zwyciężymy”. Uczestniczył w akcjach plakatowych, ulotkowych i malowania na murach oraz organizował zbiórki pieniędzy dla podziemnej „Solidarności” i represjonowanych. 30.04.1982 r. został zatrzymany, a dwa dni później - aresztowany (do 8.08.1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim). Wyrokiem z dnia 3.08.1982 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN