Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piasecki Andrzej

Andrzej Konrad Piasecki

ur. w 1962 roku w m. Turek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
W latach 1983-1988 był zaangażowany w kolportaż podziemnych wydawnictw, które przywoził z Warszawy i Wrocławia do Turku. 
W okresie od 1986 r. do 1988 r. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy „Wspólnota” w Turku. Współorganizował obchody rocznic patriotycznych oraz spotkania nauczycieli w warszawskim Kościele na Solcu. Zajmował się także tworzeniem tzw. „archiwum pamiątek” działającym przy Komitecie Obywatelskim w Turku i zawierającym różne dokumenty, fotografie, ulotki, książki i znaczki z lat 1982-1988 związane z działalnością organizacji niezależnych. 
Na przełomie lat 1988/1989 wraz z Barbarą Wesołowską i Mirosławem Mękarskim wydawał nielegalne czasopismo „Echo Turkowskie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Izabela Fret „NSZZ Solidarność w Turku w latach 1980-1990”, Turek 2010
    • „Dzieje Turku”, Praca zbiorowa pod red. Edmunda Makowskiego i Czesława Łuczaka, Poznań 2002