Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Gągalski

ur. w 1955 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1976 r. był zatrudniony na Wydziale Tokarni Walców w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.  W latach 1979-80 był zaangażowany w kolportaż wśród pracowników Huty Katowice niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, publikacji NOWej. Uczestniczył w strajkach sierpniowych w Hucie Katowice w 1980 r. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”.  
W dniach 13-18 grudnia 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Hucie Katowice, 18 grudnia musiał zakończyć udział w proteście ze względu na zły stan zdrowia. Po strajku organizował zbiórki pieniędzy na rzecz więzionych, internowanych i zwolnionych z pracy w Hucie Katowice. W latach 1983-1989 był kolporterem i organizatorem kolportażu podziemnej prasy, książek i innych materiałów na Wydziale Tokarni Walców. Do 1987 r. udostępniał mieszkanie na skrzynkę kolportażową. 
W latach 1985-1988 był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Hucie Katowice. Był związany z duszpasterstwem pracowniczym na terenie Dąbrowy Górniczej. Był współzałożycielem i organizatorem działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu. W latach 1986-1989 był inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a 18 grudnia 1987 r. został po przesłuchaniu pobity. We wrześniu 1987 r. tworzył struktury Tymczasowych Rad Wydziałowych na terenie Huty Katowice, w swoim mieszkaniu organizował spotkania wydziałowe „Solidarności”. Pełnił funkcję zastepcy przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" Wydziału Tokarni. W czerwcu 1988 r. współorganizował strajk włoski w miejscu pracy w sprawach płacowych. W latach 1988-1989 należał do Prezydium jawnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Hucie Katowice. W latach 1988-92 był członkiem Rady Biskupiej. Od kwietnia do grudnia 1989 r. był redaktorem naczelnym „Wolnego Związkowca”. W latach 1989-1991 był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN