Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baruś Władysław

Władysław Baruś

ur. w 1943 roku w m. Jawiszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Na początku lat 80. był zatrudniony na stanowisku elektryka w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu. Od połowy grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1984 r. w Krakowie i Oświęcimiu przewoził, przenosił i rozpowszechniał drukowane pisma, oświadczenia, ulotki i serwisy informacyjne Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizował także druk serwisów informacyjnych „Solidarność- Ziemia Oświęcimska”. Był łącznikiem nielegalnej struktury organizacyjnej funkcjonującej w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” z Regionem Małopolska. W maju 1982 r. prowadził akcję składkową na pomoc dla represjonowanych za poglądy polityczne. Na przełomie września i października 1982 r. przywiózł z Krakowa matrycę woskową, którą przechowywał, a następnie wykonywał przy jej pomocy ulotki na terenie swojego zakładu pracy. Za swoją działalność został aresztowany w dniu 29 kwietnia 1983 r. Zwolniono go z aresztu dnia 27 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej