Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Jerzy Kotlarski

ur. w 1961 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Był studentem V roku Akademii Medycznej w Poznaniu, kiedy został zatrzymany 8.03.1986 r. w Koninie podczas próby podjęcia ulotek i podziemnych wydawnictw, które miały być ukryte pod wiaduktem kolejowym. Ulotki i wydawnictwa zostały wcześniej wykryte i dostarczone do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Koninie, który zorganizował w tym miejscu zasadzkę. Prokurator Wojewódzki w Koninie oskarżył Pawła Kotlarskiego o to, że miał zamiar przenieść i rozpowszechniać nielegalne wydawnictwa zawierających treści lżące PRL, jej ustrój oraz naczelne organy państwa. Zastosował też wobec niego areszt tymczasowy. Postanowieniem z 14.08.1986 r. Sąd Rejonowy w Koninie umorzył postępowanie karne wobec Pawła Kotlarskiego na mocy amnestii. Wcześniej, 16.06.1986 r. opuścił on areszt. Po wyjściu na wolność Paweł Kotlarski kontynuował działalność opozycyjną, 8.06.1987 r. został on zatrzymany w Poznaniu podczas przewożenia taksówką dużej ilości podziemnego pisma „Solidarni Konin”, które zamierzał rozpowszechnić na terenie Konina. W dniu 29.09.1987 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania orzekło wobec Pawła Kotlarskiego karę grzywny i karę pokrycia kosztów postępowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej