Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kokot Andrzej

Andrzej Waldemar Kokot

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Andrzej Kokot, będąc pracownikiem w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy/Oddział w Inowrocławiu, od września 1980 r. współuczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu. 
Był organizatorem Komitetu Założycielskiego, następnie członkiem Komisji Zakładowej w miejscu pracy. Posiadając wykształcenie prawnicze, został doradcą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu, udzielając porad prawnych dla członków związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od dnia 13 grudnia 1981 r. do 1989 r. współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu. Uczestniczył w kolportażu pism i wydawnictw bezdebitowych na terenie Inowrocławia i okolic, brał udział w zbiórkach pieniężnych na pomoc dla osób represjonowanych i potrzebujących wsparcia oraz udzielał bezpłatnych porad prawnych osobom represjonowanym i ich rodzinom. 
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków