Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klukowski Janusz

Janusz Wojciech Klukowski

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Janusz Wojciech Klukowski od 1977 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W maju 1978 r. został rzecznikiem i sygnatariuszem deklaracji założycielskiej Studenckiego Klubu Solidarności. Organizował ogólnopolski zjazd SKS-ów. Dla Klubu tworzył także ulotki. W swojej działalności wydawniczej współpracował z Elżbietą Czumą, Markiem Zawieją oraz Dariuszem Rawickim. 
Wśród studentów i w mieście kolportował wydawnictwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Konfederacji Polski Niepodległej. Jesienią 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NZS Pomorskiej Akademii Medycznej, następnie przewodniczącym NZS PAM. Ze względu na swoje zaangażowanie został delegatem na I Zjazd NZS. Ponadto był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Przepisywał, drukował i organizował transport książki Leszka Moczulskiego "Rewolucja bez rewolucji". 
	Za swoją działalność opozycyjną został internowany. Od 13.12.1981 r. był przetrzymywany w Areszcie Śledczym KWMO w Szczecinie. Następnie internowany w Zakładzie Karnym w Goleniowie, w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie (gdzie został pobity) i w Strzebielinku. Z internowania został zwolniony 27.11.1982 r. 
	Mimo represji, nie zaprzestał swojej działalności. Już w grudniu 1982 r. został członkiem nieformalnej struktury opozycyjnej działaczy NZS, Ruchu „Wolność i Pokój”, KPN i „S”. Organizował spotkania z młodzieżą warszawską nt. perspektyw walki o niepodległość. W parafiach na terenie całego kraju przedstawiał własne zapisy audio i foto Mszy Św. za Ojczyznę oraz pokazy slajdów z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. W 14 rocznicę Grudnia ’70, uczestniczył w demonstracji w Gdańsku z transparentem „S” Pomorza Zachodniego. Na przełomie lat 1988-1989 był wiceprzewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” Regionu Pilskiego, a od wiosny 1989 r. przewodniczącym KZ przy Wojewódzkim Szpitalu w Pile. 
	Był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej