Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gielniowska Krystyna

Krystyna Gielniowska

ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pani Krystyna Gielniowska od jesieni 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” oraz weszła w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. Zajmowała się drukowaniem ulotek, przechowywaniem oraz kolportażem nielegalnej prasy na terenie Iłży. Zajmowała się również organizowaniem pomocy dla osób internowanych i ich rodzin. W związku z tą działalnością Pani Krystyna Gielniowska pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, m.in. w jej miejscu zamieszkania dokonywano rewizji w poszukiwaniu podziemnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej