Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Jędrzejczak

ur. w 1934 roku w m. Smolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Jan Jędrzejczak był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Strykowie, gdzie w październiku 1981 r. został przewodniczącym Komisji Lokalnej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (ulotek, prasy podziemnej) na terenie Strykowa i Bratoszewic oraz w pociągach relacji Łódź–Łowicz. Ponadto wspierał finansowo rodziny osób internowanych poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych na ten cel w strykowskich zakładach pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków