Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Jędrzejczak
ur. w 1934 roku w m. Smolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016

Biogram

Jan Jędrzejczak był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Strykowie, gdzie w październiku 1981 r. został przewodniczącym Komisji Lokalnej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (ulotek, prasy podziemnej) na terenie Strykowa i Bratoszewic oraz w pociągach relacji Łódź–Łowicz. Ponadto wspierał finansowo rodziny osób internowanych poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych na ten cel w strykowskich zakładach pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków