Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łata Ryszard

Ryszard Marek Łata

ur. w 1949 roku w m. Modliborzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Ryszard Łata, pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, uczestnik strajków w sierpniu 1980 r., następnie aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Brał udział w akcji strajkowej w FŁT w dniach 14-17 grudnia 1981 r., podczas której był członkiem Komitetu Strajkowego. 20 grudnia tr. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą. Następnie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwy w 28 pułku czołgów średnich w Czarnem. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołanie do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.