Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukaszewicz Leopold

Leopold Łukaszewicz

ur. w 1952 roku w m. Kożuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Leopold Łukaszewicz w latach 80-tych aktywnie działał w strukturach NSZZ "Solidarność". Jako pracownik KWK „Mysłowice” w Mysłowicach uczestniczył  w tworzeniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy w/w kopalni.
Pan Leopold Łukaszewicz stał na czele Komisji Informacji i Kolportażu, działającej w ramach Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Był jednym z głównych inicjatorów złożenia w dniu 1 II 1989 r.  w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosku o rejestrację struktur zakładowych „Solidarności” przy KWK „Mysłowice”. 
Przejawem działalności politycznej było organizowanie przez Pana Leopolda łukaszewicza licznych wieców i manifestacji. W obliczu nadchodzących zmian ustrojowych Pan Leopold Łukaszewicz czynnie uczestniczył w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów wystawionych z list Komitetów Obywatelskich. 
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1987-1989 w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Górnicy”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN