Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frączek Jan

Jan Frączek

ur. w 1955 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Jan Frączek był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od początku powstania związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. W grudniu 1981 r. Pan Jan Frączek współtworzył Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku - Białej. Był członkiem władz Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie.         
W maju 1982 r. został internowany, po czterech dniach zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Z ramienia „Solidarności” zajmował się organizowaniem pomocy materialnej jak i finansowej dla osób aresztowanych, internowanych, ich rodzin, a także tych którzy z racji głoszonych poglądów politycznych zostali zwolnieni z pracy. 
 W 1982 r. Pan Jan Frączek współorganizował podziemne Radio „Solidarność” na Podbeskidziu. Dwa lata później (1985 r.) współtworzył Bielski Komitet Obrony Solidarności (zwany również Komitetem Oporu Społecznego). W dniu 25.03.1983 r. Wydział Śledczy WUSW w Bielsku - Białej pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku - Białej wszczął śledztwo wobec czołowych działaczy bielskiej „Solidarności”. 
Za działalność w zdelegalizowanej „Solidarności Jan Frączek został w dniu 20.04.1983 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu. W dniu 09.05.1983 r. zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Ponownie został aresztowany w dniu 05.09.1985 r. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku Białej został skazany na 1,5 pozbawienia wolności. Przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku - Białej, w areszcie przy Montelupich w Krakowie oraz w areszcie w Bytomiu. Zwolniony w dniu 04.06.1986 r. 
 Od listopada 1986 r. pełnił funkcję jawnego rzecznika „Solidarności” na Podbeskidziu. We wrześniu 1988 r. był współorganizatorem pierwszej na Podbeskidziu jawnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, następnie został wybrany w skład jej Prezydium Komisji. Po przywróceniu do pracy w maju 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy FSM w Bielsku - Białej. 
Pan Jan Frączek był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL do 1989 r. Za działalność opozycyjną został zwolniony z pracy i w latach 1986-1989 pozostawał bez zatrudnienia.        
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności