Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piekło Dariusz

Dariusz Andrzej Piekło

ur. w 1963 roku w m. Przeworsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnego Ruchu Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czynny przy druku wydawnictw drugoobiegowych, w tym pisma „Barykada” oraz ulotek. Kolporter prasy podziemnej. Członek redakcji pisma NZS AGH „Gwarek”. Uczestnik manifestacji. 
Związany z Organizacją Młodzieżową Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie oraz uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Organizator protestów w krakowskim miasteczku studenckim w 1988 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • "Solidarność" 1980-1989 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 6 Polska południowa, Warszawa 2010
    • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No future ! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN