Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sylwia Teresa Kozakowska

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
W czerwcu 1977 r. była wśród 33 pracowników naukowych wrocławskich uczelni, którzy podpisali list protestacyjny do władz centralnych w sprawie aresztowania członków KOR i w którym domagali się uchylenia aresztu wobec zatrzymanych. W związku z tym znalazła się w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa. 
Brała udział w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą. 
14 grudnia 1983 r. została zatrzymana w punkcie odbioru podziemnych wydawnictw przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu w trakcie przeszukania mieszkania przez funkcjonariuszy SB, w wyniku którego znaleziono materiały przygotowane do rozpowszechniania. 16 grudnia 1983 r., po przesłuchaniu i przedstawieniu jej zarzutu udziału w nielegalnym związku „Solidarność” w okresie od stycznia do grudnia 1983 r. we Wrocławiu, a także produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw, została zwolniona. W trakcie licznych przesłuchań nie przyznała się do zarzucanego czynu. 
11 kwietnia 1984 r. została ponownie zatrzymana i postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście z 12 kwietnia 1984 r. tymczasowo aresztowana. Została oskarżona o to, że jesienią 1983 r. we Wrocławiu brała udział w rozwiązanym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, w ramach którego kolportowała wydawnictwa sygnowane przez Solidarność Walczącą. Została osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, 19 kwietnia 1984 przeniesiono ją do Zakładu Karnego w Krzywańcu, a następnie 31 maja 1984 r. do Zakładu Karnego we Wrocławiu. 
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście z 22 czerwca 1984 r. został uchylony środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego za poręczeniem osobistym dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
27 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna umorzył postępowanie karne wobec oskarżonej na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN