Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Boruszewski

ur. w 1942 roku w m. Kranc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Piotr Boruszewski prowadził aktywną działalność niepodległościową zarówno w legalnych jak i zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. był inspiratorem strajku okupacyjnego w KWK „Dymitrow”  w Bytomiu. Pełnił funkcję członka Prezydium Zakładowej Komisji Robotniczej, a następnie Komitetu Strajkowego. W okresie od października 1981 r. do czasu wprowadzenia stanu wojennego był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy w/w kopalni. 
13 XII 1981 r. organizator wiecu i próby strajku w kopalni. 14 XII 1981 r. Pan Piotr Boruszewski został internowany i osadzony najpierw w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie w Uhercach skąd został  zwolniony 30 IV 1982 r. 
Po opuszczeniu ośrodka internowania ponownie zaangażował się w prace związkowe, organizował pomoc dla rodzin osób internowanych. 
Z racji prowadzonej działalności opozycyjnej został poddany inwigilacji szczególnej. Był m. in. figurantem Kwestionariusza ewidencyjnego o krypt. „Ratownik”, Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Zbiórka”., które łącznie prowadzone były w okresie od 1983-1989. W ramach powyższych spraw organy bezpieczeństwa państwa wykorzystywały takie metody pracy operacyjnej jak: informacje dostarczane przez tajnych współpracowników, rozmowy ostrzegawcze, sondażowe, wielokrotne przesłuchania perlustracja korespondencji.
W 1983 r. współtworzył, następnie kierował Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Był współorganizatorem  Mszy za Ojczyznę oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.  W lutym 1989 r. organizował Tymczasową KZ „Solidarność” w KWK „Dymitrow”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN