Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajczak Stanisław

Stanisław Kazimierz Mikołajczak

ur. w 1944 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu z 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z odosobnienia został zwolniony w dniu 5 lipca 1982 r. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN