Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mikołajczak Stanisław
Stanisław Kazimierz Mikołajczak
ur. w 1944 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu z 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z odosobnienia został zwolniony w dniu 5 lipca 1982 r. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN