Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Słomiński Wiesław

Wiesław Słomiński

ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Wiesław Słomiński, student Politechniki Gdańskiej, od połowy lat 70. zaangażował się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1979 r. znalazł się w gronie założycieli Ruchu Młodej Polski w Gdańsku. Jego działalność koncentrowała się na druku i kolportażu biuletynów i ulotek o charakterze antykomunistycznym. W dniu 09.11.1979 r. został zatrzymany w związku z planowanym na 11.11.1979 r. wiecem pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku.  
W latach 1978-1980 był wielokrotnie zatrzymywany i przeszukiwany w związku z podejrzeniem o posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. pomagał przy druku ulotek. W 1981 r. znalazł się na liście osób przeznaczonych do internowania w trybie nadzwyczajnym. Z powodu swojej działalności opozycyjnej Wiesław Słomiński był objęty zakazem wyjazdów za granicę w okresie od 10.03.1985 r. do 10.03.1987 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN