Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan Marchwiński

ur. w 1950 roku w m. Sulejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Pan Andrzej Marchwiński był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zdelegalizowanych strukturach związkowych wchodząc w skład Tajnej Komisji Zakładowej. 
W dniach 13-14 XII 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na  KWK „Staszic” w Katowicach. W latach 1984-1986 Pan Andrzej Marchwiński współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej zarówno regionalnej jak tej o zasięgu krajowym. m. in.: „Cios”, „Zagłębiak”, „Zrąb”, „Tygodnik Mazowsze” oraz „RIS”. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Joachima w Sosnowcu. Organizował pomoc materialną dla represjonowanych działaczy opozycyjnych oraz ich rodzin. W 1988 r. Pan Andrzej Marchwiński brał udział w tworzeniu Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność”  w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. W 1989 r. był organizatorem Komitetów Obywatelskich „Solidarności” na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków