Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Burkacka-Łaukajtys Elżbieta
Elżbieta Wacława Burkacka-Łaukajtys
ur. w 1940 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Barbara Burkacka-Łaukajtys była działaczką NSZZ „Solidarność” w Państwowym Uzdrowisku w Ciechocinku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności związkowej i zanagażowała się w kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia.
W związku z przeszukaniem jej mieszkania, w wyniku którego odnaleziono anypaństwowe ulotki została internowana Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z dnia 29 października 1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Zwolniona z internowania dnia 17 listopada 1982 r.
Na przełomie kwietnia i maja 1983 r. ponownie został zatrzymana na 48 godzin za prowadzoną działalność opozycyjną.   

 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN