Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Siemianowski

ur. w 1950 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Zygmunt Siemianowski był aktywnym działaczem związkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym „Prodryn” w Rudzie Śląskiej. Związke zawodowy, a później pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. 
Z uwagi na swą bezkompromisowa postawę w stosunku do władz PRL został internowany w dniu 27 XII 1981 r. Przebywał w Zakładach Karnych w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, Rzeszowie. Zwolniony z internowania w dniu 13 VII 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN