Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukowska-Karniej Hanna

Hanna Maria Łukowska-Karniej

ur. w 1941 roku w m. Nowa Borowlanka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Hanna Maria Łukowska-Karniej od 1979 r. prowadziła tajną bibliotekę wydawnictw niezależnych. Natomiast od 1980 r., jako członkini NSZZ „Solidarność”, kolportowała „Biuletyn Dolnośląski”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego udzieliła schronienia ukrywającemu się Kornelowi Morawieckiemu, w wyniku czego jej mieszkanie stało się miejscem utworzenia struktury poligraficznej i kolportażowej podziemnego Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Dolny Śląsk oraz siedzibą redakcji pisma „Z Dnia na Dzień”. 
W 1982 r. była jedną  z głównych organizatorek struktur Solidarności Walczącej (członkiem Rady oraz Komitetu Wykonawczego tej organizacji). Pełniła także funkcję łączniczki Kornela Morawieckiego. 
W 1983 r. została zatrzymana i przesłuchana w związku ze śledztwem prowadzonym przeciwko redaktorom i drukarzom podziemnego pisma „Wiadomości Bieżące”. W 1984 r. była poszukiwana listem gończym, w związku z czym musiała pozostawać w ukryciu. Do 1988 r. kilkukrotnie aresztowana i przetrzymywana w aresztach w Warszawie i Wrocławiu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej