Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sękowski Andrzej

Andrzej Adam Sękowski

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W latach 1980-1981, w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, był sympatykiem Związku. W sierpniu 1982 r. podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdyni, gdzie zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” i został członkiem Tajnego Komitetu Zakładowego. 
1 maja 1984 r. został zatrzymany w Gdyni z powodu udziału w demonstracji, a następnego dnia tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, gdzie odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe. Na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 26 lipca 1984 r. i tego samego dnia zwolniono go z aresztu. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Został ponownie zatrzymany 8 października 1985 r. za udział w przygotowaniach do akcji nakłaniającej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL z 13 października 1985 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 22 maja 1986 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie ustawy o amnestii 10 września 1986 r. został zwolniony z aresztu. Z powodów politycznych w 1987 r. wyemigrował wraz z rodziną do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN