Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Tadeusz Mirecki

ur. w 1946 roku w m. Brzezie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018
Biogram
Zygmunt Tadeusz Mirecki był pracownikiem narzędziowni w Zakładzie Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”, od którego to wydziału rozpoczęły  się strajki w zakładzie. Od 26.08.1980 r. brał czynny udział w organizowaniu strajku okupacyjnego popierającego protest na Wybrzeżu. W grudniu 1980 r. został wybrany do władz koła wydziałowego NSZZ „Solidarność” narzędziowni i na delegata na Walne Zebranie Delegatów. 
Dnia 26.01.1981 r. I Walny Zjazd Delegatów „Predom-Polar” powierzył mu funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ "S" w miejscu pracy. Został odpowiedzialny za sprawy socjalne i podziały wszelkich dóbr materialnych. Dnia 21.05.1981 r. II WZD odwołało całe urzędujące prezydium. Zygmunt Mirecki, pomimo odwołania, pozostał aktywny. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany we wszelkie akcje i protesty. Roznosił ulotki, zajmował się również kolportażem prasy podziemnej. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania konspiracyjne członków Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”. Kolportował do zakładu gazetkę „U Nas”, „ Z dnia na dzień”  oraz inne wydawnictwa prasy podziemnej. W latach  1986-1989 był członkiem redakcji podziemnego pisma „U Nas”.        
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej