Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kruszewska Teresa

Teresa Maria Kruszewska

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Teresa Kruszewska od  1977 r., będąc studentką Politechniki Gdańskiej uczestniczyła w działalności opozycyjnej na terenie Trójmiasta. Zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych i brała udział w konspiracyjnych spotkaniach samokształceniowych. Po ukończeniu studiów i powrocie do miasta Torunia obsługiwała skrytkę podziemnych wydawnictw związkowych takich jak: „Tygodnik Mazowsze, „Kontra”, „Toruński Informator Solidarności”.
W czerwcu 1985 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania jej mieszkania, podczas którego znalazła nielegalne wydawnictwa i ulotki NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków