Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Władysław Kapała

ur. w 1971 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Andrzej Władysław Kapała, był członkiem i działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu. Od 1987 r. należał do grona kierowniczego tej organizacji, jednocześnie działał w redakcji najważniejszego pisma MKO pt. „Szkoła”. Był współautorem deklaracji programowej MKO, którą opublikowano w listopadzie 1988 r. w piśmie „Szkoła”. Od lutego 1988 r. do styczna 1989 r. zasiadał w Komitecie MKO, był także pierwszym jawnym przedstawicielem tej organizacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Sokołowska-Pabjan, M. Drozd, W. Krasa, Warszawa 2010.
    • Ł. Kamiński, Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu w latach 1985-1989 [w:] Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015.
    • A. Adamski, Nie tylko Wrocław. Dolnośląska opozycja młodzieżowa lat osiemdziesiątych... [w:] Życie na przekór..., red. B. Noszczak, Warszawa 2016.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności