Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Bujak
ur. w 1921 roku w m. Lichwin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017

Biogram

W maju 1949 r. został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa w Tarnowie i oskarżony o współpracę z oddziałami antykomunistycznego podziemia. Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Tarnowie w dniu 30 czerwca 1949 r. został  skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Został zwolniony warunkowo 25 lutego 1950 r. W 1980 r.  zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gminie Pleśnia. Pełnił funkcję przewodniczącego gminnych struktur Związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w jego domu odbywały się konspiracyjne spotkania działaczy rolniczej „Solidarności”. Kolportował podziemną prasę, prowadził zbiórki pomocy materialnej dla strajkujących rolników.  W 1989 r. bardzo aktywnie wspierał kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków